EDUARD TUBINA MUUSEUMI HARIDUSPROGRAMMID 2016/17 ÕPPEAASTAL


HARIDUSPROGRAMM: Eduard Tubin – mitmekülgne helilooja ajaloo pööretes.

Muuseumitund kestab 45 minutit ning sobib põhikooli lõpuklasside ning gümnaasiumiastme muusikakursust täiendavaks õppekäiguks.
Tutvustame Eduard Tubinat kui eesti üht olulisimat heliloojat, kelle mitmekülgne looming on tuntud tänapäeval kogu maailmas.
Arutleme Tubina teoseid läbi aegade. Kuulame muusikalisi näiteid Eduard Tubina loomingust, sümfooniatest, orkestriteostest, ooperitest, balletist „Kratt”. Kuidas Eduard Tubina enese üpriski dramaatiline elukäik kujundas tema loomingut? Kuidas kajastuvad erinevad ajastud tema loomingus? Kas Eduard Tubina huvitav isiksus kajastub tema loomingus?
Soovi korral proovime arvutis ise midagi komponeerida spetsiaalse programmi abil.
Programmi maksumus on 2 eurot õpilase kohta.
Registreerimine ja lisainfo:
Tubina Muuseumi pedagoog Margus Kiis,
tel 55680151, meilitsi tubin@muusa.ee
Vt ka http://www.alatskiviloss.ee/est/tubina-muuseum/


HARIDUSPROGRAMM: Eduard Tubina “Kratt” -- rahvapärimusest Eesti esimese balletini

Muuseumitund kestab 45 minutit ning sobib kõigi kooliastmete muusikakursust täiendavaks õppekäiguks.
Anname põgusa ülevaate balletist kui žanrist. Räägime kratist eesti rahvapärimuses. Kratt kui omamoodi robot – inimese loodud, kuid Saatana poolt ellu äratatud inimesetaoline „masin”, mis mingil hetkel võib astuda inimese enese vastu. Kratt pidi tegema kõige tüütumaid töid, aga ka varastama ja röövima. Kratt teenib inimese amoraalset ahnust, saamahimu. Kratt on lõpeks inimesele ohtlik mitmes mõttes – sama hirm on meil ka tuleviku robotite puhul.
Tutvustame eesti esimese balleti “Kratt” sünnilugu ja selle lavastusi Eestis.
Kuulame ja vaatame “Krati” katkendeid.
Nooremad õpilased saavad ise oma kratti kokku panna Tubina muuseumi kratimängu abil.
Programmi maksumus on 2 eurot õpilase kohta.
Registreerimine ja lisainfo:
Tubina Muuseumi pedagoog Margus Kiis
tel 55680151, meilitsi tubin@muusa.ee
Vt ka http://www.alatskiviloss.ee/est/tubina-muuseum/


HARIDUSPROGRAMM: Põnev koolipäev Alatskivil

Tunnid Alatskivi muuseumides kõigi kooliastmete õpilastele:
- kirjandustund Liivi Muuseumis,
- ajalootund Alatskivi lossis,
- muusikatund Tubina Muuseumis,
- loodusõpetus Alatskivi looduskeskuses või disc golf lossipargis.
Soovi korral söögivahetund endale sobivas Alatskivi toidukohas.
Tunde viivad läbi muuseumipedagoogid. Kogu programmi maksumus on 8 eurot õpilase kohta.
Lisainfo ja tellimine tel 5144851, info@muusa.ee.